Courses

कला संकाय

बी०ए०

 • भूगोल
 • मनोविज्ञान
 • हिन्दी
 • राजनीति विज्ञान
 • संस्कृत
 • शारीरिक शिक्षा
 • समाजशास्त्र
 • अर्थशास्त्र
 • प्राचीन इतिहास
 • गृह विज्ञान
 • शिक्षाशास्त्र
 • दर्शनशास्त्र
 • समाजकार्य

एम०ए०

 • राजनीति विज्ञान
 • मनोविज्ञान
 • प्राचीन इतिहास
 • समाजशास्त्र
 • हिंदी
 • भूगोल

वाणिज्य संकाय

बी०कॉम०

एम०कॉम०

ललित कला संकाय

बी०एफ०ए०